Tiếng Việt
  Home
 
 
  About Us
  Distribution system
  Dealings
  Contact Us
Website Link
Partner Logo
Dealings

 

Công ty Cổ Phần Thương Mại Phát Triển Dự Án Mai Trang chấp nhận thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam(VNĐ) hay bằng Dolla Mỹ (USD). Mai Trang hiện có các phuơng thức thanh toán như sau:

Thanh toán bằng tiền mặt :
+   Áp dụng cho các khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh
+   Khách hàng nhận trả tiền khi chúng tôi giao hàng

Thanh toán chuyển khoản:
+    Áp dụng cho tất cả các khách hàng
+   Xin vui lòng chuyển tiền đặt hàng đến tài khoản của Công ty Mai Trang theo số tài khoản sau:

Tài khoản 1:

 

  You are visitor
0335

Home | Products | About Us | Distribution system | Dealings | Contact Us

Copyright © 2009 - Maitrangpro.com.vn - All Rights Reserved

 

 

 

 
Web được xây dựng bởi MXM