English
  Trang chủ
 
 
  Giới thiệu
  Chi nhánh
  Hình thức giao dịch
  Liên hệ
Liên kết website
Logo đối tác
Hình thức giao dịch

Công ty Cổ Phần Thương Mại Phát Triển Dự Án Mai Trang chấp nhận thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam(VNĐ) hay bằng Dolla Mỹ (USD). Mai Trang hiện có các phuơng thức thanh toán như sau:

Thanh toán bằng tiền mặt :
+   Áp dụng cho các khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh
+   Khách hàng nhận trả tiền khi chúng tôi giao hàng

Thanh toán chuyển khoản:
+    Áp dụng cho tất cả các khách hàng
+   Xin vui lòng chuyển tiền đặt hàng đến tài khoản của Công ty Mai Trang theo số tài khoản sau:

Tài khoản 1:
  Lượt khách truy cập
6143

Trang chủ | Sản phẩm | Giới thiệu | Chi nhánh | Hình thức giao dịch | Liên hệ

Copyright © 2009 - Maitrangpro.com.vn - All Rights Reserved

 

 

 
Web được xây dựng bởi MXM